Отговорен екип

Контролът на качеството на фенолната дъска се прилага във всяка връзка

11

Пренатално откриване на фенолна смола

4

Потвърждение на спецификацията на фенолни плоскости в производството

32311

Оразмеряване след производство на фенолни плоскости

122222

Партидно тестване на производителността на фенолни платки

13

Партидно тестване на производителността на фенолни платки

14

Партидно тестване на производителността на фенолни платки

15
116